برای پیشگیری از اعتیاد هیچ قانونی نداریم

سعید صفاتیان روز دوشنبه در گفت و گویی افزود: در حال حاضر مواد چهار، پنج و هشت قانون مبارزه با موادمخدر که در خصوص مبحث اعدام قاچاقچیان موادمخدر است، نیاز به اصلاح...

ادامه مطلب ...