مردی که همسر و دو کودکش را ۲۱روز شکنجه کرده: نازک تر از گل به آنها نگفته ام

این مرد خشن در مصاحبه با شوک گاهی خونسرد و گاهی ترشرو می‌شد و مرتب ادعا می‌کرد همسر و دو کودکش را دوست دارد. پایان اسارت ساعت ۱۶:۱۵ نوزدهم فروردین ماه سال جاری...

ادامه مطلب ...