اعتماد پوتین به سردار سلیمانی

داستان چگونگی تصمیم روسها برای حضور نظامی در سوریه کیا پرس:السفیر نوشت: تصمیم روسها برای ورود به جنگ در سوریه یک اقدام واکنشی و انفعالی یا یک تصمیم گیری سریع و آنی...

ادامه مطلب ...