اعتماد سرمایه عظیم اجتماعی است که با وعده های قابل انجام و در سایه اقدام و عمل مجموعه مدیریت شهری در مرکز استان بوجود امده است

  کیا پرس :مهدی عبوری در جلسه ای که با موضوع ساماندهی وضعیت مسافربرهای برون شهری صورت پذیرفت به شناسایی نارسایی و مشکلات بوجود آمده در این زمینه اشاره نمود...

ادامه مطلب ...