اعتلای تعامل پزشکان قانونی و قضات با برگزاری همایش طب و قضا

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران در جلسه شورای قضایی استان که به میزبانی این اداره کل برگزار شد ، با اشاره به موضوعات و اهداف چهار دوره همایش برگزار شده طب و قضا گفت...

ادامه مطلب ...