اعترافات پسری که بخاطر تماشای تلویزیون خواهر و پدرش را کشت!

مرد جوان که به خاطر کنترل تلویزیون جنایتی تلخ را در خیابان ایتالیای تهران رقم زده بود، در دادگاه کیفری به دفاع از خود پرداخت.  تحقیقات جنایی برای کشف راز این...

ادامه مطلب ...