اعتراف تلخ مرد ورزشکار به قتل پدر

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات متوجه شدند که قربانی جنایت هدف ۲۷ ضربه چاقو قرار گرفته و خیلی زود پسرجوان که آثار چاقو روی دستانش بود را تحت بازجویی قرار دادند.این...

ادامه مطلب ...