متقاضیان مسکن مهر مقابل بانک مرکزی تجمع کردند

کیاپرس:بیش از ۲۰۰ متقاضی مسکن مهر در اعتراض به برخی تصمیمات از سوی وزارت راه و شهرسازی،بانک مرکزی و بانک مسکن مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند.  بیش از ۲۰۰...

ادامه مطلب ...