تداوم اعتراضات به نتیجه انتخابات آمریکا و آغاز بازداشت معترضان

کیاپرس: تداوم اعتراضات به نتیجه انتخابات آمریکا و آغاز بازداشت معترضان به دنبال اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، اعتراضات در چند شهر آمریکا همچنان ادامه...

ادامه مطلب ...