یک ریال از اعتبار هزینه‌ای مازندران اخذ نشد

مهدی رازجویان صبح امروز در کارگروه تخصصی امور اقتصادی مازندران که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی تولید و رونق آن مورد توجه قرار گیرد و هرچه...

ادامه مطلب ...