اولین صحبت های سوشا با رسانه ها پس از آزادی از زندان

سوشا مکانی پس از خروج از باشگاه پرسپولیس درباره نشستی که با علی اکبر طاهری داشت گفت: «جلسه ام با طاهری درباره ماندن یا رفتن از پرسپولیس نبود. ما درباره مسائل خصوصی...

ادامه مطلب ...