اطلاعیه اداره کل‌مطبوعات درمورد پایگاه‌های خبری

کیا :اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با هدف اجرای دقیق قانون و ساماندهی پایگاه های خبری دارای مجوز، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در متن اطلاعیه اداره کل...

ادامه مطلب ...