۱۸ هزار رأس دام سنگین مازندران زیر پوشش طرح اصلاح‌ نژاد قرار گرفت.

به گزارش کیاپرس علیرضا عطایی ‌نژاد معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاوزی مازندران گفت: ۱۸ هزار رأس گاو آمیخته در روستاها زیر پوشش طرح اصلاح‌ نژاد گاو...

ادامه مطلب ...