اصلاح‌طلبان در قزوین پیروزشدند

در استان قزوین همه کاندیداهای اصلاح‌طلب و حامی دولت توانستند آرای لازم را کسب کنند.  همه کاندیدهای لیست امید استان قزوین به شرح ذیل به مجلس راه یافتند؛ مهندس سیده...

ادامه مطلب ...