اشیا هم موجب انتقال ویروس کرونا

کیا پرس :استفاده از ابزار مشترک به عنوان یکی از راه های انتقال ویروس کرونا شناخته می شود. این در حالی است که پیش از این دست دادن، روبوسی کردن، نگرفتن دهان در...

ادامه مطلب ...