اشتباه بزرگ اقتصادی دولت

کیاپرس: حسین صبوری‌کارخانه در سرمقاله جهان صنعت نوشت: صفحه نگاه نخست: چند انتقاد بر دولت آقای روحانی از زمان روی کار آمدن تاکنون در حیطه اقتصادی وارد است که دو...

ادامه مطلب ...