مکافات اسیدپاشی دامن مرد اسیدپاش ساروی را گرفت

مرد اخاذ حین پاشیدن اسید بر روی یکی از زنان به علت پاره شدن ظرف اسید، خودش هم قربانی اسیدپاشی شد و به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید زارع ساری انتقال یافت . مدیر...

ادامه مطلب ...