اسکان ۸۸۶ هزار و ۲۴۲ نفر روز در مدارس مازندران

کیاپرس - از ابتدای تابستان تا انتهای طرح اسکان تابستانی امسال، ۸۸۶ هزار و ۲۴۲ نفر روز در مدارس مازندران اسکان یافتند. سید علی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران...

ادامه مطلب ...