اسکان ۱۷۰ هزار مسافر در ستاد اسکان مازندران

کیاپرس: ۱۷۰ هزار مسافر نیمه اول تابستان امسال در مراکز اقامتی آموزش و پرورش مازندران اسکان یافتند. عسگری نیکزاد معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش...

ادامه مطلب ...