اسکان تابستانه مسافران در مدارس مازندران

کیاپرس: ۲۹۵ هزارو ۶۴۷ نفر روز از ابتدای تابستان تاکنون در مدارس مازندران اسکان یافتند. سید علی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از اسکان ۲۹ هزار و ۱۶ خانوار...

ادامه مطلب ...