زانوهای مسئولان باید میز کارشان باشد

محمد حسن بهادر با اشاره به سفر ریاست جمهور و رئیس قوه قضائیه به استان  در سال گذشته، خاطرنشان کر: با توجه به اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک به مردم مستقیما خدمات...

ادامه مطلب ...