استیضاح آخوندی به هیات رئیسه ارسال شد

کیاپرس:نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح آخوندی در کمیسیون عمران بررسی شد و استیضاح کنندگان امضا کردند که از دفاعیات وزیر قانع نشدند...

ادامه مطلب ...