استمرار دولت تدبیر و امید به نفع مردم ایران است

کیاپرس: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: استمرار دولت تدبیر و امید به نفع مردم ایران است و کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. علی اصغر یوسف نژاد سه شنبه...

ادامه مطلب ...