استقبال ضدانقلاب از عربده‌کشی و خیابان‌بستن مقابل وزارت بهداشت

کیاپرس : با طرح جدید وزارت بهداشت، عملا یکی از کارویژه‌های اصلی موسسه تحت ریاست هاشمی گلپایگانی، حذف می شود و شاید دلیل خشم او همین باشد. کیاپرس حمیدرضا...

ادامه مطلب ...