استقبال از روحانی در ایتالیا (عکس)

حسن روحانی رییس جمهور ایران پس از ورود به رم مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری ایتالیا قرار گرفت. استقبال از روحانی در فرودگاه رم توسط وزیر خارجه ایتالیا ...

ادامه مطلب ...