استفاده بیش از حد از تردمیل عوارض دارد

کیا پرس: تردمیل یکی از تجهیزات ورزشی است که مورد استقبال بسیاری ز ورزشکاران قرار می گیرد، اما استفاده بیش از اندازه از تردمیل خطرتی دارد که در ادامه به آن...

ادامه مطلب ...