استفاده از نانوذرات برای شناسایی ساختار بدن

کیاپرس:در طرح تحقیقاتی دانشگاه استنفورد برای شناسایی تغییرات بیولوژیکی موجود در بدن انسان اقدامات جالبی صورت می‌گیرد.  به نقل از یو.هرالد، در این طرح محققان...

ادامه مطلب ...