استفاده از زنان در مدیریت دولتی تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

استاندار مازندران: کیاپرس : استاندار مازندران با بیان اینکه مطالبه برای افزایش حضور زنان در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری به‌طور جدی مطرح شده است، گفت:...

ادامه مطلب ...