استان مازندران مسئول خرید و تامین پرتغال شب عید کشور

کیا پرس  ظهر امروز جلسه کارگروه تنظیم بازار میوه شب عید کشور با حضور اعضای این ستاد و احمد حسین زادگان استاندار مازندران بعنوان مهمان ویژه در پایتخت...

ادامه مطلب ...