آقای رئیس جمهور! بخش رسانه ای را خانه تکانی کنید/برخی استانداران محصول معامله سیاسی اند

   وزارتخانه های دیگری هم نیاز به تغییرات اساسی دارند مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به ترمیم کابینه توسط رئیس جمهوری، «وزارت کشور، مجموعه اقتصادی...

ادامه مطلب ...