رفتار انتخاباتی استان‌های محروم و مرفه

گزارشی، رفتار انتخاباتی سه دسته از استان‌ها بررسی کرده، «استان‌های محروم»، «استان‌های مرفه یا توسعه‌یافته» و «استان‌های اهل سنت». بنا بر این گزارش، هشت استان...

ادامه مطلب ...