استاد شیخ حسین انصاریان در بیمارستان بستری شد

کیاپرس : استاد شیخ حسین انصاریان به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد استاد شیخ حسین انصاریان به دلیل ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان های تهران بستری...

ادامه مطلب ...