۵  اسانس طبیعی برای کاهش اضطراب

کیاپرس: حاضر شدن در سر جلسه امتحان، اولین روز کاری یا قرار گرفتن در سایر شرایط سخت و تنش‌زا می‌تواند فرد را دچار استرس کند. در این شرایط برای مقابله با استرس...

ادامه مطلب ...