اساسنامه مجمع ملی جوانان در شورای عالی جوانان به تصویب می‌رسد

کیاپرس:مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ساختار مجمع ملی جوانان در شورا عالی جوانان به تصویب می‌رسد، گفت: مصوبات مجمع ملی جوانان...

ادامه مطلب ...