از هر پنج ایرانی یک نفر دچار مشکل فشار خون است

کیاپرس - مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشورمان، ۱۹ درصد افراد دارای فشارخون بالا هستند به طوری که از هر...

ادامه مطلب ...