از هرگونه اقدام جدید درمورد بازگشت تحریم ها اجتناب کنید

کیا پرس: موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریمهای یکجانبه برخلاف تعهدات بین المللی امریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است. بموجب این...

ادامه مطلب ...