از تصمیمات دقیقه ۹۰ شورای نگهبان در مورد کاندیداهای خبرگان

از تصمیمات دقیقه ۹۰ شورای نگهبان در مورد کاندیداهای خبرگان تا تایید چهره هایی که در امتحان شرکت نکردند در استان تهران نهایتا ۳۳ نفر تایید صلاحیت شدند. این در...

ادامه مطلب ...