ازنگهداری غذا در فویل آلومینیومی خوداری کنید

کیا پرس : محققان آلمانی دریافتند که آنچه باعث افزایش مصرف آلومینیم در بدن و بروز برخی بیماری‌ها می‌شود، تنها مصرف مواد غذایی نبوده و استفاده از فویل‌های...

ادامه مطلب ...