چرا برخی افراد معتقدند، ازدواج مساوی با بدبختی است

رسم بر این است که والدین تسهیل کننده ازدواج فرزندانشان باشند، اما گاهی ناخواسته به مانع آن تبدیل می شوند. ریشه این ماجرا به نوع رابطه ای که فرزند در زمان کودکی از...

ادامه مطلب ...