ازدواج با ۲۰ هزار تومان!

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی ‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برگزار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر شود. ازدواج پیوندی...

ادامه مطلب ...