ازاستانداری تاهلال احمر

کیا پرس :یک منبع مطلع به "انتخاب" خبر داد که حکم شریعتی استاندار فعلی خوزستان امضا شده و خبر سرپرستی او بزودی اعلام می شود. غلامرضا شریعتی ، بعنوان...

ادامه مطلب ...