ارتباط ۳بیماری رایج با آلزایمر

کیا پرس: اگرچه ما درباره دلایل بیماری آلزایمر چیز زیادی نمی دانیم، اما پژوهش های متعدد پژوهشگران نشان می دهد که برخی بیماریها می تواند به نوعی با بروز آلزایمر...

ادامه مطلب ...