آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی در استان مازندران برگزار شد

 همزمان با سراسرکشور آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی در استان مازندران برگزار شد کیا پرس :دکتررضایی معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جریان...

ادامه مطلب ...