پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

کیا پرس: هشدارهای بهداشتی روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان مازندران در خصوص آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

– آنفلونزای پرندگان یکی از مهمترین بیماری مشترک بین پرندگان و انسان است.

– پرندگان آزاد پرواز و مهاجر بویژه از رده اردک و غاز و پرندگان ساحل زی مخزن ویروس های آنفلوانزای پرندگان می باشند.

-از شکار و صید پرندگان پرندگان وحشی و مهاجر جدا خوداری کنید .

–  بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان علاوه بر خسارت اقتصادی قابل توجه به صنعت طیور از جنبه بهداشت عمومی واجد اهمیت می باشد .

– بیشترین فراوانی عفونت آنفلوانزا در ماکیان ، اردک و  بوقلمون می باشد .

– از عوامل مهم در انتشار و وقوع آنفلوانزای پرندگان پرورش نیمه رهای اردک در شالیزارها و عرضه زنده طیور در بازارچه های محلی ( همراه با جابجایی زیاد )  می باشد.

–  تماس مستقیم و غیر مستقیم  پرندگان آبزی بومی ( اردک و غاز ) با پرندگان آبزی وحشی احتمال انتقال آنفلوانزا به آنها را افزایش می دهد .

–  با توجه به ساختار ژنتیکی ویروس احتمال جهش ویروس های آنفلوانزای با حدت کم به ویروس های با حدت و بیماریزا زیاد همواره وجود دارد .

– پرورش طیور روستایی بصورت محصور و عدم رها سازی آنها(بویژه اردک ) در مزارع سبب کاهش احتمال  مواجهه آنها با پرندگان مهاجر وحشی و یا آبهای آلوده به مدفوع آنها شده و از شیوع فصلی آنفلوانزا جلوگیری می کند .

– ویروس آنفلوانزا از طریق ترشحات چشم ، بینی و مدفوع پرندگان بیمار به محیط دفع می شود .

– تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با ترشحات چشم ، بینی ، دهان ومدفوع ، پر و گوشت خام  پرندگان  بیمار سبب انتقال ویروس آنفلوانزا به پرندگان حساس ویا انسان می شود .

– ویروس آنفلوانزای پرندگان به آسانی توسط انسان (کفش ، لباس آلوده ) ، استفاده از وسائل مشترک درمزارع  پرورش و حمل طیور زنده از محل های آلوده به سایر مناطق انتقال می یابد .

– از دست زدن مستقیم به پرندگان اهلی و وحشی بویژه پرندگان بیمار خوداری نمایید .

– در صورت تماس مستقیم با پرندگان اهلی و یا وحشی مهاجر  دستهایتان را با آب و صابون شستشو دهید .

– یک گرم مدفوع آلوده به ویروس آنفلوانزا پرندگان می تواند یک میلیون پرنده حساس را آلوده کند .

– حرارت ، محیط اسیدی (اسیدیته بالا )و خشکی سبب از بین رفتن ویروس آنفلوانزا می شود .

– ویروس آنفلوانوانزا در کود در دمای ۴ درجه سانتی گراد بمدت ۳۰ روز و در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد تا ۷ روز زنده می ماند.

– پختن گوشت مرغ( احتمالا آلوده )سبب از بین رفتن ویروس آنفلوانزا می شود.

–  پختن گوشت مرغ در صورت رسیدن دمای عمق آن به ۷۴ درجه سانتیگراد  و بمدت ۶ دقیقه سبب از بین رفتن ویروس آنفوانزای احتمالی می شود .

– بیشتر شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده متداول (ترکیبات فنلی ، چهار تایی آمونیوم و هیپو کلریت سدیم ) ویروس آنفلوانرا را از بین می برند .

– در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیر عادی در پرندگان بویژه پرندگان آزاد پرواز وحشی موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهید.

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :