پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پیامی روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت
متن این پیام به شرح ذیل است:
روابط عمومی هنر ، علم و فن اقناع افکار عمومی و نوعی مهندسی توافق است که با تاثیر بر گروههای مختلف مخاطبان، قادر است توافق عمومی ایجاد کند .
روابط عمومی ،هنر ارزشمندی است که اساس و پایه های آن بر سرعت ، دقت و صحت استوار بوده و رسالتی فراتر از توجیه گری صرف ودفـــــــاع محض از سیستم اداری وسازمانی داشته وباید درایجاد تعامل ســـازنده ومطلوب بین سازمان ها ، رسانه ها ومردم ایفای نقش نماید ، روابط عمومی که عنوان هنـــر هشتم را به خود اختصاص داده نیرویی می خواهد که هنـــرمندانه فعالیت کند تا هم مــــایه زینت واعتبـــار دستگــــاه وهم حـــــامی و مدافع مخاطبــــان باشد .
بنابراین روابط عمومی برای حفظ جاودانگی خود ، ایفای نفش سازندگی در روح و فکر و بالندگی اندیشه های یک اجتماع به ناگزیر باید از توجیه گری و تبیین گری دست کشیده و در تحلیل اوضاع ، مشاوره به مدیران و سنجش و تحقیق علمی، قدمهای محکم بردارد.
ما باید به روابط عمومی ،به عنوان یک «فرصت خدمت» بنگریم و از ظرفیتهای موجود برای اعتمادسازی و وحدت ،مردم داری و انتقادپذیری،رفاه گستری و عدالت گرایی ، فسادستیزی، قانون گرائی و اخلاق مداری ، اطلاع رسانی و روشنگری حداکثر استفاده را ببریم .
با این پیشگفت، ۲۷ اردیبهشت ماه -روز ارتباطات و روابط عمومی – را به مدیران ، مسئولان و کارشناسان روابط عمومی تبریک گفته وامید دارم مسئولان روابط عمومی ستاد دانشگاه و واحدهای تابعه با برخورداری ازحمایت مدیران ارشد در برقراری ارتباط منطقی و موثر با مردم و رسانه ها و اعتلای نظام سلامت بیش از گذشته موفق باشند .
دکتر سید عباس موسوی
رییس دانشگاه

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1
00
#

اشتراک این خبر در :