پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

امید اکبری فرزند حسینعلی، متولد ۱۳۶۸
یونس امیری فرزند غلامرضا، متولد ۱۳۶۲
روح الله بابایی فرزند محمود، متولد ۱۳۶۱
ابراهیم براتی فرزند محمدعلی، متولد۱۳۵۳
حیدر براتی فرزند رضا، متولد ۱۳۵۵
یحیی براتی فرزند محمد، متولد ۱۳۴۵
علیرضا پناه پوری فرزند حیدرعلی، متولد ۱۳۵۹
حسنعلی ترکیان فرزند محمود، متولد ۱۳۵۲
علی خادمی فرزند احمد
رضا رحیمی فرزند یدالله، متولد ۱۳۷۶
سعید سلیمی فرزند نصرالله، بهمتولد ۱۳۵۱
محمد صابری فرزند غلام عباس، متولد۱۳۶۷
محسن صفری فرزند محمد علی، متولد ۱۳۶۰
ابراهیم صیادی فرزند ماشالله، متولد۱۳۶۱
میثم عبدالله زاده فرزند عباس، متولد ۱۳۵۸
مرتضی فاضل فرزند عبدالله، متولد ۱۳۶۳
علی اکبر قبادپناه فرزند رضا، متولد۱۳۵۲
حسین قدیری فرزند احمد، متولد۱۳۶۶
اسماعیل کرمی فرزند رمضانعلی، متولد۱۳۵۰
عباس کوهی فرزند حسن، متولد ۱۳۶۸
حسن مجیدی فرزند احمد، متولد ۱۳۵۹
ابوالفضل موسوی فرزند ماشالله، متولد۱۳۶۱
سید ثارالله موسوی فرزند سید حسین، متولد۱۳۶۲
محمد تقی مهرابی فرزند حسن، متولد۱۳۵۱
داوود میرزایی فرزند ابراهیم، متولد۱۳۶۹
مهدی نوروزی فرزند ساتیار
عبدالرضا بروجی فرزند علی، متولد ۱۳۵۵

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :