پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

کیاپرس : مگرجمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟
رییس قوه قضاییه گفت: اروپایی‌ها پس از ۹ ماه سازوکار مالی با ایران را ثبت کرده اند. آیت الله آملی لاریجانی گفت: اروپایی‌ها دو شرط برای اجرای سازوکار مالی گذاشته‌اند که دو شرط تحقیرآمیز است؛ یکی پذیرش FATF و یکی هم اینکه باید بپذیریم روی مسائل موشکی هم مذاکره کنیم.

رییس قوه قضاییه گفت: اروپایی‌ها پس از ۹ ماه سازوکار مالی با ایران را ثبت کرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اروپایی‌ها دو شرط برای اجرای سازوکار مالی گذاشته‌اند که دو شرط تحقیرآمیز است؛ یکی پذیرش FATF و یکی هم اینکه باید بپذیریم روی مسائل موشکی هم مذاکره کنیم.

او گفت: مگر جمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :