پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

همایش اورژانس های بیمارستانی کشور برای بررسی ۲۰۰ مقاله مرتبط با این نشست روز چهارشنبه درمجتمع پزشکی پیامبراعظم(ع) درساری اغاز شد.

محورهای مهم مقاله های ارسالی شامل احیا،اورژانس تروما( شوک، جراحت)،مدیریت بخش اورژانس،اورژانس های بیماری های داخلی،اورژانس های بیماری های کودکان،مدیریت اورژانس درحوادث غیرمترقبه و مراقبت های بیمارستانی از اورژانس های محیطی است.
دبیرهمایش اورژانس های بیمارستانی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی کارکنان اورژانس کشور با آخرین دستاوردهای علمی و پزشکی دراین ارتباط اعلام کرد.
دکترفرزاد بزرگی گفت: از سوی دبیرخانه همایش به ۱۰ مقاله برترانتخابی از سوی متخصصان پزشکی، لوح تقدیروجوایزاهداء می شود.
درکشور۵۷۰ بخش اورژانس بیمارستانی وابسته به دولت وجود دارد که روزانه ۶۳ هزار بیمار به این بخش ها مراجعه می کنند.
براساس اعلام وزارت بهداشت و درمان در سال جاری ۱۲۰ اورژانس بیمارستانی در کشور استاندارد سازی می شود.
مازندران ۲۴ بیمارستان دولتی دارد که اکثر این بیمارستان ها دارای بخش اورژانس برای مداوای سرپایی بیماران هستند.

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :