پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

دکترمحمد شکرزاد  گفت که این ارزیابی عملکردی از ۱۸۲ آزمایشگاه دربخش خون شناسی درقالب برنامه کنترل کیفیت خارجی و داخلی دراستان انجام شد.

وی افزود: براساس این بررسی ها بیشترین خطاهای نتایج آزمایشی با ۴۸ درصد مربوط به ۲۳ بیمارستان دولتی در سطح این استان است.
شکرزاده اضافه کرد:طبق این گزارش مراکز بهداشتی در سطح استان با کسب ۱۲ درصد خطا، عملکرد بهتری در مقایسه با سایر آزمایشگاهای دولتی و خصوصی دارند.
وی دلیل پایین بودن خطا در این مراکز آزمایشگاهی را در مقایسه با سایرمراکز ناشی از استمرارآزمایش ها، وجود افراد متخصص و افزایش تعداد نیروهای فعال به نسبت تعداد آزمایشگاه ها اعلام کرد.
رئیس اداره آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران میزان خطا در آزمایشگاه خون شناسی مراکز درمانی و آزمایشگاه های بخش خصوصی را ۳۹ درصد اعلام کرد و گفت در این ارزیابی کنترل کیفیت، ۶۱ درصد از ۱۰۹ آزمایشگاه خصوصی فعال در مازندران نمره قبولی دریافت کردند.
به گفته وی این ارزیابی با قبول پنج درصد خطای استاندارد از سوی کارشناسان ارزبایی عملکرد کیفی آزمایشگاه های خون شناسی محاسبه شد.
وی میانگین خطای نتایج آزمایش در کشور را بین یک تا سه درصد اعلام کرد و بالا بودن درصد خطاها را ناشی از نبود متخصص فنی، رعایت نشدن برخی عوامل دخیل درنتایج آزمایش از سوی بیماران و فرسودگی دستگاه ها دانست.
براساس آماردرسطح کشور حدود پنج هزار آزمایشگاه وجود دارد که دو هزار و ۷۰۰ واحد آزمایشگاهی مربوط به بخش خصوصی و مابقی تحت مدیریت دولتی قرار دارد و میزان خطای در این آزمایشگاه ها در سطح کشور طبق گزارش انجمن آزمایشگاه های کشور بین یک تا سه درصد است.

منبع: ایرنا

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1
00
#

اشتراک این خبر در :