پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

دامپزشکی کیاسر (۱)   شهر کیاسر که در ۷۵ کیلومتری شهرستان ساری واقع است در دولت تدبیر و امید نه تنها هیچ روند رو به رشدی نداشته بلکه همچنان خرابه‌ های آن بیشتر میشود .
در گزارشهایی که سلسله وار ارایه خواهد شد هر بار موردی را مستند به اطلاع مردم و مسوولین میرسانیم .
این مطالب در حالی به رشته تحریر در می آید که در دولت تدبیر و امید هیچ نگاهی به محرومیت چهاردانگه نشده است و فقط مطالبی به نقل از مسوولین در کاغذ و فضای مجازی عنوان میشود و حتی در حوزه سیاسی هیچ تغییری در هیچ یک از ادارات این شهر و بخشداری منطقه چهاردانگه که خود شامل حدود یکصد روستا است تغییری سیاسی و یا اقتصادی ایجاد نشده است .
طبیعی است نگاه مسوولین گذشته که هم اکنون به هردلیلی هنوز بر مسند کار هستند تغییری نکرده و عدم تغییر نگرش بر توسعه سیاسی ، اقتصادی تاثیری نداشته است .
منطقه چهار دانگه پتانسیل های بالایی در زمینه های مختلف از جمله دامپروری دارد و باید راهنمایی و نظارت های مستمری بر دامداران منطقه وجود داشته باشد .
اما منطقه چهاردانگه سالها است که دارای دامپزشکی متروکه ای است که خود نیاز به مراقبت دارد
تصاویری تاسف بار از دامپزشکی چهاردانگه در زی می آید که خود هزاران سخن نهفته دارد .
با این مرکز دامپزشکی آیا امیدی به سلامت و توسعه دامپروری است .
آیا با این مرکز دامپزشکی میشود جلوی مهاجرت روستاییان به شهر را گرفت .
جالب تر از همه جملاتی که بر دیوار این مرکز متروکه نوشته است توجه نگارنده را جلب کرده است.
امید است با سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به مازندران به این منطقه هم نگاهی شود .
در گزارش های بعدی زوایای دیگری از این محرومیت را به اطلاع خواهم رساند .

دامپزشکی کیاسر (۴) دامپزشکی کیاسر (۵)

دامپزشکی کیاسر (۲)

دامپزشکی کیاسر (۳)

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :